A centrepiece and talking point, the wedding cake is also a symbol of the sharing of joy and happiness and as such, is distributed not only to the wedding party and guests, but to loved ones and relations. For those who could not be present on the day especially, they feel part of it all when that little gift of wedding cake makes its way to them.

Mar phíosa láir agus mar phointe spreagtha cainte, is siombail é an císte bainise de rannpháirtiú an áthais agus na suáilce, agus mar sin ní hamháin go ndáiltear ar an gcóisir bhainise é ach dáiltear chomh maith ar ghaolta agus cairde ionúine é. Dóibh sin nach raibh in ann a bheith i láthair ar an lá ach go háirithe, braitheann siad mar chuid den ócáid mhór nuair a dhéanann féirín beag den chíste bainise an bealach ar fad chucu.