The following Text of The Wedding Vows as Gaeilge was compiled by Fr. Pat Rogers of http://www.together.ie

To view the full text of the Wedding Mass please click on the link below:

http://www.irishweddingsonline.com/weddingMassasgaeilge.html

*

Liotúirge an Chleamhnais

Seasann an pobal go léir. Labhraíonn an sagart na focail seo leanas:
A lánuin dhilis, tá sibh tar éis teacht go dtí an eaglais seo chun go mbuailfeadh Dia séala naofa ar bhfur ngrá i láthair an tsagairt agus an phobail. Cuireann Críost a bheannacht ar an ngrá seo. Tá sé tar éis sibh a choisreacan cheana fein sa bhaisteadh agus anois cabhraíonn sé libh le sacraimint ar leith, chun go gcómhlíonfadh sibh dualgais an phósta.

Ceistíonn an sagart an lánúin sul a meoin roimh an phósadh:

Sagart: A. agus A., tá sibh ar tí an tsacraimint seo a cheiliúradh. Ar tháinig sibh anseo de bhur ndeoin féin go hiomlán chun sibh féin a thabhairt dá chéile sa phósadh?
Freagra: Thángamar.

Sagart: An mbéidh grá agus meas agaibh ar a chéile ar feadh bhur saoil mar fhear céile agus mar bhean chéile?
Freagra: Béidh.

Sagart: An nglacfaidh sibh le cibé leanaí a chuirfidh Dia chugaibh agus an dtógfaidh sibh iad de réir dhlí Chríost agus na hEaglaise?
Freagra: Déanfaimid.

Dearbhú Toilteanais

Sagart: Tugaim cuireadh daoibh dearbhú ós cómhair Dé agus na hEaglaise gurb é bhur dtoil é go ndéanfaí fear céile agus bean chéile dibh.

Fear:
A {Ainm}, an toil leatsa bheith i do bhean chéile agamsa?

Brídeóg:
Is toil. A {Ainm}, an toil leatsa bheith i d’fhear céile agamsa?

Fear:
Is toil. Glacaim leat mar bhean chéile agus bronnaim me féin ort mar fhear céile

Brídeóg:
Glacaim leat mar thear céile agus bronnaim me féin ort mar bhean chéile

deir siad in éineacht:
chun grá a thabhairt dá chéile go dilis,
má's fearr sinn, má's measa,
má's saibhir, má's bocht,
má's tinn nó má's slán
go scara an bás sinn.

Sagart: An ní a cheanglaíonn Dia, ná scaoileadh duine é.
Go neartaí Dia leis an toil atá tugtha agaibh dá chéile agus go mbronnaí sé go fial oraibh a bheannacht.

Beannú na bhFáinní
Sagart: Go mbeannaí Dia na fáinní seo mar chomhartha bhur ngrá agus bhur ndílseacht.

Cuireann an fear fáinne na mná ar a mhéar, leis na bhfocail:
A {Ainm}, caith an fáinne seo mar chomhartha ár ngrá agus ár ndílseacht.
In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh
.
Cuireann an bhrídeóg fáinne an fhir ar a mhéar, leis na bhfocail céanna

Lasann siad araon choinneall na pósta.

Deirtear Guí an Phobail ansin.
[Is féidir don chúpla na guíonna a ullmhú agus daoine a animniú chun iad a léamh amach]